Hier staat het logo van winnn.nl - mobiel Hier staat het logo van winnn.nl -tablet Hier staat het logo van winnn.nl - desktop

WINNN

Lijntje met de WINNN kleuren tegel1

Wat willen wij?

Wie zijn wij?

Klik op de naam van een bestuur voor meer informatie.

Klik hier of op de titel: WINNN, om meer te lezen over WINNN.

Vacatures

Lijntje met de WINNN kleuren tegel2

WINNN, Werken In Noord Nederland, is een netwerk van vier scholengemeenschappen.

Samen geven we vorm aan deze website voor personeel en HR functionarissen van de deelnemende scholengemeenschappen.

Wij creëren hiermee een omgeving waar we onze vacatures plaatsen en waar kandidaten onze vacatures bij elkaar aantreffen. Ons doel hiermee is goed personeel te faciliteren en daarmee te behouden voor het onderwijs én om mobiliteit eenvoudiger te maken. Een eventuele overstap naar een scholengemeenschap uit het netwerk zou daarmee gemakkelijker worden.

WINNN is specifiek bedoeld voor personeel van de betrokken VO scholengemeenschappen.
Medewerkers die binnen het netwerk van de scholengemeenschappen van baan willen wisselen genieten een preferente positie, mits ze een goede referentie kunnen overleggen.

Klik hier of op titel: Vacatures, om naar alle vacatures te gaan.

Nieuwe vacatures

Lijntje met de WINNN kleuren tegel3

Klik op een titel om naar de vacature te gaan.


Docent Nederlands 2e graad


Roelof van Echten College
03-12-2018

Onderwijsassistent lwoo


Roelof van Echten College
03-12-2018

Docent Handvaardigheid 1e graads


CSG Wessel Gansfort
30-11-2018

Docent Natuur en Techniek


Ubbo Emmius Scholengemeenschap
07-11-2018

Docent Rekenen


Ubbo Emmius Scholengemeenschap
07-11-2018