Hier staat het logo van winnn.nl - mobiel Hier staat het logo van winnn.nl -tablet Hier staat het logo van winnn.nl - desktop

Ubbo Emmius Scholengemeenschap

Ubbo Emmius is gehuisvest in zeven schoolgebouwen in Stadskanaal, Onstwedde, Veendam en Winschoten. Er zijn in totaal 3000 leerlingen, maar door de vele locaties is er sprake van kleinschaligheid. Ubbo Emmius is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo (waaronder gymnasium). De beroepsgerichte leerwegen vmbo zijn, vanaf klas 3, gehuisvest in één gebouw met het MBO van Noorderpoort. Binnen het studiehuis kan de leerling voor het technasium kiezen.


Op iedere locatie is sprake van grote betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders. Er wordt hard gewerkt aan een goed pedagogisch klimaat. Dat wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor onderwijs waarin leerlingen kunnen excelleren. We verwachten van leerlingen dat ze hun talenten tot bloei brengen en waar mogelijk uitstijgen boven zichzelf. Dat kan met een uitstekende cognitieve prestatie; het kan ook door in het onderwijs iets te ondernemen waarvan je zelf nooit gedacht had dat je het zou durven. 


Ubbo Emmius is een school die geworteld is in de christelijke traditie. Vanuit deze traditie wordt ruimte gemaakt voor vragen en antwoorden rond zingeving. Van de sollicitanten verwachten we dat zij daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren.


Hier staat het logo van Twitter   Hier staat het logo van Youtube

Naar de website van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap.

Klik hier om naar de beginpagina te gaan.