Hier staat het logo van winnn.nl - mobiel Hier staat het logo van winnn.nl -tablet Hier staat het logo van winnn.nl - desktop

Christelijke Scholengemeenschap Groningen

De Christelijke Scholengemeenschap Groningen (voortaan CSG) is een brede scholengemeenschap met zes vestigingen. Vier vestigingen staan in de stad Groningen, de andere in Hoogezand en Winsum. De directeur/bestuurder is het bevoegd gezag van de scholengemeenschap en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de school.

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig, waarde(n)vol onderwijs vanuit haar op de bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, in Groningen stad en ommeland. Voor ons wil dat zeggen inhoudelijk sterk en aantrekkelijk voor leerlingen.

Binnen de CSG voelen mensen zich aangesproken door universele waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Aan deze waarden geven we een fundament met het Bijbels verhaal en de Bijbelse boodschap. De medewerkers leven die waarden voor en dragen het uit.

Binnen de CSG werken professionals respectvol samen met ouders en leerlingen aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, sociale en competente wereldburgers op het hoogst haalbare niveau van leerling en medewerker. We willen dat leerlingen hun talenten maximaal leren benutten en ontdekken waar zij goed en minder goed in zijn. De school moet uitdagen, leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen, succesvol te zijn en bewust te maken van hun maatschappelijke opdracht.


Hier staat het logo van LinkedIn

Naar de website van CSG.

Klik hier om naar de beginpagina te gaan.